< img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=476619353216540&ev=PageView&noscript=1"/>

สตริงหลอดไฟตกแต่งพลังงานแสงอาทิตย์

$980.00

สตริงหลอดไฟเหนี่ยวนำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ เพลิดเพลินกับวิวที่สวยของลานโดย 0 ค่าไฟ ความสว่างสูง ส่องสว่างนานกว่า